Контакти
Администрация: Национален център по обществено здраве и анализи
Адрес: Бул. „Акад. Иван Евст. Гешов” 15, София 1421 България
Телефон: 02/ 917 40 50
Факс: 02/ 981 89 93
Ел. поща: k.boyanova@ncpha.government.bg
Ръководител на проекта: Катя Ивкова


Назад