ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ
Участници в програмата "СПРИ и се прегледай"
1. Регистрация на лечебно заведение
2. Регистрация на медицински специалисти от регистрирано ЛЗ
3. Промяна на регистриран електронен подпис
Външни специалисти
Общопрактикуващи лекари
Служители, администриращи програмата "СПРИ и се прегледай"
Ръководства на потребителите
Добре дошли на специализирания портал на Националния скринингов регистър, предназначен за ръководители на лечебни заведения, изпълнители на прегледи и изследвания, ОПЛ, външни специалисти, регионални координатори и служители на МЗ.
Преди да започнете използването на услугите, предлагани чрез регистъра, моля да се запознаете с указание, отговарящо на вашия профил.

1. Ръководители на лечебни заведения
2. Медицински специалисти от регистрирано лечебно заведение
3. Външни специалисти
4. Общо практикуващи лекари